Disclaimer

Disclaimer voor www.mva-academie.nl

Op het gebruik van deze website www.mva-academie.nl zijn gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, word je geacht kennis te hebben genomen van de gebruikersovereenkomst MVA Academie en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

De MVA Academie streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat de MVA Academie niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De MVA Academie behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen.

Auteursrechten

Alle publicaties en uitingen van de MVA Academie zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat de MVA Academie daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.